Bepalings en Voorwaardes

2009-07-31 10:29

HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES IS BINDEND EN REGTENS AFDWINGBAAR TEENOOR ALLE PERSONE (GEBRUIKERS) WAT DIE Rapport WEBTUISTE OF ENIGE DEEL DAARVAN (DIE Rapport WEBTUISTE) GEBRUIK IN TERME VAN ARTIKEL 21 VAN DIE WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE EN TRANSAKSIES VAN 2002.
DIEGENE WAT DIE Rapport WEBWERF OM WATTER REDE OOK AL GEBRUIK, ONDERWERP HULSELF AAN EN STEM TOE TOT DIE BEPALINGS, VOORWAARDES EN PRIVAATHEIDSBELEID VAN Rapport SOOS HIERONDER UITEENGESIT.

'N AFSKRIF VAN DIE EKT WET KAN AFGELAAI WORD BY:
http://www.polity.org.za/pdf/ElectronicCommunications.pdf

DEFINISIES EN INTERPRETASIE

a.    Verwysings na die Rapport webtuiste of inhoud sluit in enige deel daarvan;
b.    Verwysings na die gebruiker(s) verwys na enige persoon wat die Rapport webtuiste besoek, nieteenstaande die feit dat só 'n person slegs die tuisblad van die Rapport webtuiste besoek het;
c.    Verwysings na die enkelvoud sluit die meervoud in, en andersom; en
d.    Buiten dat skakels binne hierdie bepalings en voorwaardes na kopiereg kennisgewings en wetgewing as deel van hierdie bepalings en voorwaardes beskou moet word, ingevolge afdeling 11 van die EKT Wet, sal die feit dat sommige van of al hierdie skakels nie-operasioneel mag wees, nie 'n rol speel in die geldigheid en interpretasie van hierdie bepalings en voorwaardes nie.
 

1.    ALGEMEEN
1.1    Rapport, Suid-Afrika se voorste Internet nuusdiens, bied die jongste nuus van reg rondom die wêreld, 24 uur per dag aan. Met 'n klem op Suid-Afrikaanse en Afrika-nuus, bied Rapport omvattende Engelse en Afrikaanse dekking van algemene nuus, besigheidsnuus, sportnuus en ander groot areas van belang. Buiten hoë-kwaliteit nuus, bied Rapport 'n reeks addisionele interaktiewe dienste aan.
1.2    Rapportinhoudvennootskappe binne Naspers sluit in Rapport, Rapport, Volksblad, Rapport, City Press, Finweek. Ander verskaffers van inligting is The Natal Witness, Reuters, Associated Press, Sapa, ECNA en AFP (deur Sapa), Pana en African Eye News Service. Agentskappe wat nie geaffilieer is aan Media24 nie, het hul eie bepalings en voorwaardes, en gebruikers word verbind tot daardie bepalings en voorwaardes as inhoud op die Rapport webtuiste oorspronklik van sulke agentskappe afkomstig is.
     

2.    GOEDGEKEURDE GEBRUIK EN LISENSIE
2.1.    Rapport lisensiëer die gebruiker om die inhoud van die Rapport webtuiste te besigtig, kopiëer, aflaai en te druk, onderhewig aan die volgende voorwaardes:
     2.1.1    Sulke inhoud mag slegs gebruik word vir persoonlike, opvoedkundige en/of nie-kommersiële doeleindes; en
     2.1.2    Enige herproduksie of kopie van inhoud vanaf die Rapport webtuiste sluit in die volgende kopiereg: © Rapport 2009. ALL REGTE VOORBEHOU.
2.2    Inhoud van die Rapport webtuiste mag nie gebruik of uitgebuit word vir enige kommersiële en nie-private doeleindes nie, sonder die voorafgaande geskrewe toestemming van Rapport nie.
2.3    Gebruikers mag slegs die Rapport webtuiste gebruik en toegang daarna verkry vir wettige doeleindes.
2.4    Die gebruik van die Rapport webtuiste se inhoud in elektroniese "clipping" dienste of verpersoonlikde nuusdienste sal slegs toegelaat word indien sulke elektroniese dienste of verpersoonlikde nuusdienste:
     2.4.1    Nie die hele artikel kopiëer of aanbied soos dit op die Rapport webtuiste verskyn nie, en slegs 'n opsomming van die artikel se inhoud bied;
     2.4.2    Rapport erken as die bron van die inhoud;
     2.4.3    'n Korrekte en werkende skakel bied na die bron van die inhoud of artikel op die Rapport webtuiste;
     2.4.4    Skrywers, joernaliste, fotograwe en derde party agentskappe erken soos hulle op die Rapport webtuiste erken word; en
     2.4.5    Die datum waarop die inhoud van die Rapport webtuiste gebruik is in die opsomming van die inhoud insluit.
2.5    Die berging (caching) van die Rapport webtuiste sal slegs toegelaat word indien:
     2.5.1    Die doel van die berging is om die verdere verspreiding van die Rapport webtuiste se inhoud meer effektief te maak;
     2.5.2    Die gebergte inhoud mag nie op enige moontlike manier aangepas word nie;
     2.5.3    Die gebergte inhoud moet ten minste elke 12 (twaalf) uur bygewerk word; en
     2.5.4    Die gebergte inhoud verwyder of opdateer word indienRapport dit sou vereis.
2.6    Indien enige persoon inhoud van die Rapport webtuiste gebruik op 'n wyse teenstrydig met die voorwaardes hierin uitengesit:
     2.6.1    Behou Rapport die reg om skadevergoeding te eis van só 'n persoon; en
     2.6.2    Sal Rapport nie aanspreeklik gehou word, op enige moontlike manier, vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid as gevolg van só 'n persoon, of enige derde party, se gebruik van sulke inhoud nie.
2.7    Hiperskakels na die Rapport webtuiste vanaf enige ander bron, sal na die tuisblad van die Rapport webtuiste verwys.  
Rapport sal nie op enige moontlike manier aanspreeklik gehou word vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid as gevolg van die gebruik van Rapport se inhoud nie, indien toegang tot sulke inhoud verkry is deur ‘n hiperskakel wat nie direk na die Rapport webtuiste se tuisblad skakel nie.  
Persone wat skakels wil skep na inhoud wat nie op die tuisblad van die Rapport webtuiste verskyn nie, doen dit op eie risiko, maar hulle onderneem om Rapport te vrywaar teen enige verlies, aanspreeklikheid of skade, wat 'n gevolg mag wees van die gebruik van inhoud op die Rapport webtuiste, indien toegang tot sulke inhoud verkry is deur middel van 'n hiperskakel wat nie direk na die tuisblad van die Rapport webtuiste skakel nie.
Rapport is nie aanspreeklik vir diep skakeling (deep linking) aangesien diep skakels nie aan hierdie bepalings en voorwardes onderhewig is nie.
2.8    Gebruikers mag klein en redelike hoeveelhede inhoud wat beskikbaar is op Rapport aanhaal, slegs onder die volgende voorwaardes: só 'n aanhaling moet binne aanhalingstekens geplaas word; die skrywer moet erken word;  en 'n hiperskakel na die aangehaalde inhoud moet as 'n voetnota tot só 'n aanhaling geplaas word.
2.9    Geen persoon mag op enige manier die Rapport webtuiste binne 'n ander webwerf raam sonder Rapport se voorafgaande geskrewe toestemming nie.
2.10    Buiten bona-fide soekenjinoperateurs en die gebruik van die soekfassiliteite wat op die Rapport webtuiste vir gebruikers aangebied word, mag geen persoon enige tegnologie of aanwendings (insluitende webkruipers of webspinnekoppe) gebruik of probeer om te gebruik, om inhoud van die Rapport webtuiste vir enige doeleindes te deursoek of kopiëer, sonder die voorafgaande geskrewe toestemming van Rapport nie.
2.11    Alle lisensies en/of toestemmings wat toegestaan word in terme van hierdie klousule 2 word aangebied op 'n nie-eksklusiewe en nie-oordraagbare basis en mag ter enige tyd deur Rapport getermineer of gekanselleer word, sonder om redes daarvoor te bied.
 
 
3.    INTELLEKTUELE EIENDOMSREG EN DOMEINNAAM GEBRUIK
3.1    Alle intellektuele eiendom op die Rapport webtuiste, insluitende maar nie beperk tot die: inhoud, ontwerpselemente, sagteware, databasisse, teks, grafika, ikone en hiperskakels, is die eiendom van of gelisensiëer aan Rapport, en as sulks word dit teen skending beskerm deur plaaslike en internasionale wetgewing en ooreenkomste.  
Onderworpe aan die regte wat in klousule 2 gelisensiëer is, word alle ander regte op intellektuele eiendom op die Rapport webtuiste absoluut voorbehou.
3.2    "Rapport" is 'n geregistreerde handelsmerk en gebruikers onderneem om nie die Rapport handelsmerk of die "24" handelsmerk as 'n element van 'n domeinnaam of subdomeinnaam te gebruik nie, ondanks die feit dat só 'n domeinnaam gebruik mag word of die registrasie daarvan toegelaat mag word, in terme van handelsmerk an/of konstitusionele wette.  
Indien ‘n gebruiker gevra word om dit te doen, sal hy/sy onmiddelik die gebruik van sulke domeinname staak en dit oordra aan Media24 Bpk, op die gebruiker se onkoste.
 
 
4.    SAGTEWARE EN TOERUSTING
Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om aan te skaf en te onderhou, op sy/haar eie onkoste, die rekenaar hardeware, sagteware, lyne en rekeninge nodig om toegang te verkry tot die Internet en die Rapport webtuiste.
 
 
5.     VERKLARINGS VEREIS DEUR AFDELING 43 VAN DIE EKT WET
     Toegang tot die dienste en inhoud beskikbaar op die Rapport webtuiste word geklassifiseer as "elektroniese transaksies" in terme van die EKT Wet, dus het gebruikers die regte gedetailleerd in Hoofstuk 7 van die Wet, en Rapport is verplig om die volgende inligting te verklaar:
     5.1    Die volle naam en wetlike status van die webtuiste eienaar: Rapport, 'n afdeling van Media24 Bpk, Reg. No. 1950/038385/06;
     5.2    Straatadres: Nasperssentrum, Heerengracht 40, Kaapstad, 8000;
     5.3    Posadres: Posbus 2271, Kaapstad, 8000;
     5.4    Fisiese adres vir ontvangs van wetlike dienste: Rapport, 14de vloer, Nasperssentrum, Heerengracht, Kaapstad, 8000;
     5.5    Kernbesigheid: Rapport en Media24 Bpk se kernbesigheid is die voorsiening van nuusinhoud, opvoedkundige inhoud en vermaaklikheidsinhoud;
     5.6    Die adresse van die Rapport webtuiste is: www.Rapport.com en www.Rapport.co.za;

     5.7     Lidmaatskap van self-regulerende of akkreditasie entiteite: Rapport is 'n lid van die "Online Publishers Association (OPA)" en hou by die standaarde soos uiteengesit deur die Advertensie Standaarde Owerheid (ASO);
     5.8    Rapport se gedragskodes: Rapport se redaksionele beleid stem ooreen met die praktyke soos uiteengesit in die Republiek van Suid-Afrika se Grondwet.
     5.9    Die handleiding van die eienaar van die Rapport webtuiste wat volgens afdeling 51 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) voorberei is, kan afgelaai word by: http://www.naspers.com/pdfs/access_eng.pdf;

     5.10    Bestuur: Die identiteite en kontakbesonderhede van die Rapport bestuurspan is beskikbaar by http://www.Rapport.com;

     5.11    Media24 Bpk se bestuursinligting is beskikbaar by: http://www.media24.co.za/;

     5.12    Koste: Toegang tot die Rapport webtuiste se inhoud is gratis vir enige persoon wat hou by hierdie bepalings en voorwaardes. Toegang tot sommige bladsye op die Rapport webtuiste mag beperk word tot persone wat geregistreer het deur die "Ek wil inteken" funksie en/of persone wat intekenare is van Rapport, Rapport of Volksblad. Nieteenstaande die voorafgaande mag Rapport in die toekoms fooie aan toegang tot die Rapport webtuiste heg;
     5.13    Alternatiewe geskil resolusie: Onderhewig aan dringende en/of tussentydse verligting, alle geskille rakende:
          5.13.1    Toegang tot die Rapport webtuiste;
          5.13.2    Probleme om toegang tot die Rapport webtuiste te kry;
          5.13.3    Die dienste en inhoud beskikbaar op die Rapport webtuiste; of
          5.13.4    Hierdie bepalings en voorwaardes,
      
sal verwys word na arbitrasie in terme van die versnelde prosesse van die Arbitrasie Stigting van Suid-Afrika, en sulke arbitrasie verrigtinge sal in Kaapstad, in Engels geskied. Die arbitrasie uitspraak sal finaal wees en die onsuksesvolle party sal die koste van die suksesvolle party betaal op 'n skaal soos díe tussen prokureur en eie kliënt. Die reëls van die Arbitrasie Stigting van Suid-Afrika mag afgelaai word by die volgende webtuiste: http://www.arbitration.co.za;

     5.14    Afkoelperiode: So ver as prakties moontlik het gebruikers die reg om dienste wat deur die Rapport webtuiste aangebied word binne 7 (sewe) dae terug te gee indien sulke goedere of dienste nie gelys word in afdeling 42 van die EKT Wet nie; en
     5.15    Gebruikers mag klagtes rakende die Rapport webtuiste indien by Rapport, Media24 Bpk, die Advertensie Standaarde Owerheid of die "Consumer Affairs Committee".
 
 
6.    VERANDERINGE EN BYVOEGINGS
     Rapport behou die uitdruklike reg, teen sy enkele and absolute diskresie, om enige van die volgende te doen, ter enige tyd, sonder voorafgaande kennisgewing:
     6.1    Hierdie bepalings en voorwaardes te verander;
     6.2    Die inhoud en/of dienste beskikbaar op die Rapport webtuiste te verander;
     6.3     Enige aspek van die Rapport webtuiste of diens(te) beskikbaar op die Rapport webtuiste te kanselleer en/of
     6.4    Die sagteware en hardeware te verander wat vereis word vir toegang tot en gebruik van die Rapport webtuiste;
 
 
7.    PRIVAATHEID
     7.1    Rapport sal alle verantwoordelike stappe neem om gebruikers se persoonlike inligting te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule, sal "persoonlike inligting" gedefiniëer word soos uiteengesit in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) (WBTI). Die WBTI kan afgelaai word by http://www.polity.org.za/html/govdocs/legislation/2000/act2.pdf

     7.2    Rapport mag die volgende persoonlike inligting van gebruikers elektronies versamel, berg en gebruik:
          7.2.1    Naam en van;
          7.2.2    Geboortedatum;
          7.2.3    Geslag;
          7.2.4    Residensiële land
          7.2.5    Naaste stad;
          7.2.6    Nie-persoonlike kliekgewoontes en kliekpatrone;
          7.2.7    E-pos adres; en
          7.2.8    IP adres.
     7.3     Rapport versamel, berg en gebruik die bogenoemde inligting vir die volgende doeleindes:
          7.3.1    Om die gebruiker te groet wanneer hy/sy die Rapport webtuiste besoek;
          7.3.2    Onderhewig aan die gebruiker se toestemming, om die gebruiker van feite verbonde aan sy/haar toegang tot en gebruik van die Rapport webtuiste in te lig;
          7.3.3    Onderhewig aan die gebruiker se toestemming, om die gebruiker in te lig oor kompetisies en spesiale aanbiedinge van Rapport en/of sy verwante partye (affiliates);
          7.3.4    Om vir die Gebruiker geteikende bemarking te bied wanneer hy/sy die Rapport webtuiste of die webtuiste van Rapport se verwante vennote besoek;
          7.3.5    Om nie-personlike statistiese inligting aangaande leesgewoontes, kliekpatrone en toegang tot die Rapport webtuiste saam te stel.
     7.4    Die inligting hierbo uiteengesit word elektronies versamel deur die gebruik van koekies of word vrywillig deur die gebruiker gegee. Gebruikers mag koekiegebruik onafhanklik vasstel deur hul blaaierstellings.
     7.5    Die gebruiker mag kies om geen kommunikasie van Rapport en/of sy verwante partye te kry nie.
     7.6    Rapport mag enige inligting van die gebruiker versamel, onderhou, spaar, saamstel, deel, openbaar maak en verkoop, onderhewig aan die volgende voorwaardes:
          7.6.1    Rapport sal nie gebruikers se persoonlike inligting openbaar maak sonder die gebruiker se toestemming nie;
          7.6.2    Rapport sal slegs volgens wetlike vereistes sonder die gebruiker se toestemming inligting openbaar maak; en
          7.6.3    Rapport mag enige inligting wat nie verwant is aan een spesifieke individu nie saamstel, gebruik en deel.
     7.7    Rapport besit en behou alle regte tot nie-persoonlike statistiese inligting wat deur Rapport versamel en saamgestel word.
 
 
8.    HIPERSKAKELS NA DERDEPARTY WEBTUISTES
     Rapport mag hiperskakels na webtuistes bied wat nie deur Rapport of Media24 Bpk (teiken webtuistes) beheer word nie, en sulke skakels impliseer nie enige goedkeuring of ondersteuning of aanbeveling van die inhoud op sulke teiken webtuistes nie. Rapport het nie redaksionele beheer oor die inhoud op sulke teiken webtuistes nie, en sal nie op enige moontlike manier aanspreeklik gehou word vir die toegang tot, of probleme met vekryging tot toegang tot beskikbare inhoud op sulke teiken webtuistes nie.
 
 
9.    SEKURITEIT
     9.1    Rapport sal alle redelike stappe neem om die inhoud van die Rapport webtuiste asook die inligting wat oor gebruikers versamel is en deur hulle aangebied word, teen ongemagtigde toegang en/of blootlegging te beveilig. Maar Rapport verskaf geen waarborg of impliseer geensins dat die inhoud 100% veilig en betroubaar sal wees nie.
     9.2    Rapport is onder geen wettige verpligting om inhoud of kommunikasies vanaf en na die Rapport webtuiste te beveilig deur enkriptering toe te pas nie, en is ook onder geen wetttige verpligting om digitale verifikasie van enige blad op die Rapport webtuiste te bied nie.
     9.3    Gebruikers mag nie, hetsy doelbewus of uit nalatigheid, enige skadelike kode, soos rekenaarvirusse, op die Rapport webtuiste of die bediener en rekenaarnetwerk wat die Rapport webtuiste ondersteun, plaas nie. Buiten kriminele vervolging, sal enige persoon wat enige skadelike kode op die Rapport webtuiste plaas, hetsy doelbewus of uit nalatigheid, sonder uitsluitsel vir Rapport vrywaar en kwytskeld van enige en alle aanspreeklikheid, skade en verliese, wat Rapport en sy geafilliëerde partye mag ly as gevolg van sulke skadelike kode.
     9.4    Enige gebruiker wat enige van die misdrywe uiteengesit in afdelings 85 tot 88 van die EKT Wet uitvoer sal, ondanks kriminele agtervolging, aanspreeklik gehou word vir die nagevolglike aanspreeklikheid, verlies of skades gely en/of opgedoen deur Rapport en sy geaffiliëerde partye. Die EKT Wet kan afgelaai word by: http://www.polity.org.za/pdf/RegOfInterOfCommAct70.pdf

 
 
10.    AFSTANDDOENING EN BEPERKINGS VAN AANSPREEKLIKHEID
.    10.1     Onderhewig aan die stipulasies in afdelings 43(5) en 43(6) van die EKT Wet, indien van toepassing en so ver as wat wetlik toegelaat word, sal Rapport (insluitende sy eienaars, werknemers, verskaffers, netwerk tegnici, agente en geaffiliëerde partye) nie aanspreeklik gehou word vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van hoegenaamd enige aard, gely deur enigeen en as 'n gevolg van:
          10.1.1    Toegang tot die Rapport webtuiste;
          10.1.2    Toegang tot webtuistes wat geskakel is met die Rapport webtuiste;
          10.1.3    Probleme om toegang tot die Rapport webtuiste te kry;
          10.1.4    Probleme om toegang te verkry tot webtuistes wat geskakel is met die Rapport webtuiste;
          10.1.5    Inhoud beskikbaar op die Rapport webtuiste;
          10.1.6    Dienste beskikbaar op die Rapport webtuiste;
          10.1.7    Enige ander rede wat nie direk verband hou met Rapport se verregaande nalatigheid nie.
     10.2    Die Rapport webtuiste word op 'n "voetstootse" basis aangebied en is nie saamgestel om aan die gebruiker se inidividuele vereistes te voldoen nie. Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om hom- of haarself tevrede te stel, voordat daar in hierdie ooreenkoms met Rapport ingetree word, dat die inhoud en dienste beskikbaar vanaf en deur die Rapport webtuiste aan die gebruiker se individuele vereistes voldoen en dat dit versoenbaar is met die gebruiker se rekenaar hardeware en/of sagteware.
     10.3    Inligting, idees en opinies wat op die Rapport webtuiste geplaas word mag nie as die professionele raad of amptelike opinie van Rapport beskou word nie, en gebruikers word aangeraai om professionele raad te soek voordat enige stappe geneem word wat verband hou met die inligting, idees of opinies wat op die Rapport webtuiste uitgedruk word.
     10.4    Hierdie webtuiste word primêr gemik op gebruikers in die Republiek van Suid-Afrika en dus sal Rapport nie, so ver soos die Suid-Afrikaanse wet dit toelaat, aanspreeklik wees vir naamskending, laster, skending van privaatheid of kopieregskending, in watter formaat ook al, buite die grense van die Republiek van Suid-Afrika nie.
     10.5    Die bron van Rapport se inhoud is verskeie derde partye, byvoorRapport koerante, nuusagentskappe en vryskutjoernaliste, en Rapport oefen nie redaksionele beheer uit oor die inhoud gebied deur sulke partye nie. Rapport dien slegs as 'n elektroniese verspreidingsplatform vir sulke derde-party inhoud. Dus sal Rapport nie aanspreeklik gehou word, op enige moontlike manier, vir naamskending, skending van privaatheid, skending van persoonlikheid of kopieregskending wat betref die inhoud op die Rapport webtuiste wat nie deur Rapport of sy werknemers geskep is nie.
     10.6    Rapport gee geen waarborge of maak geen vertoë dat alle inhoud en dienste wat op die Rapport webtuiste beskikbaar is in alle gevalle waar, korrek en foutloos sal wees nie. Rapport sal alle redelike stappe neem om die kwaliteit en akkuraatheid van die inhoud op Rapport te verseker.
     10.7    Rapport gee geen waarborge en maak geen vertoë dat die Rapport webtuiste te alle tye beskikbaar sal wees nie. Gebruikers erken dat die Rapport webtuiste nie beskikbaar mag wees nie as gevolg van bywerking of ander redes buite die redelike beheer van  Rapport, insluitende maar nie beperk tot virusinfeksie, kragonderbreking of ander natuurkragte of rampe.
 
 
11.    VERWYDERING EN KORRIGERING VAN INHOUD
     Gebruikers word aangemoedig om onwaar, onakkurate, lasterlike, onwettige, skending- en/of enige ander skadelike inhoud wat op die Rapport webtuiste beskikbaar is aan Rapport te rapporteer, en Rapport onderneem om sulke inhoud of enige deel daarvan reg te maak en/of te verwyder, indien die persoon wat sulke inhoud rapporteer, redelike gronde bied om die vermeende aard van die inhoud te bewys.
 
 
12.    BYDRAES
     Hierdie Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik is die ooreenkoms tussen Rapport™ en jou, die gebruiker van hierdie webtuiste, in geheel. Enige nalating van Rapport™ om enige reg of toelating in hierdie Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik uit te oefen of af te dwing, sal onder geen omstandighede dien as kwytskelding van só 'n reg of voorsiening nie.
     12.1    Gebruikers mag hul persoonlike opinies, boodskappe en idees bydra tot die Rapport webtuiste en gespreksforums beskikbaar op die Rapport webtuiste.
     12.2    Gebruikers onderneem om nie inhoud tot die Rapport webtuiste by te dra wat onwettig, lasterlik, inbreuk maak, teisterlik of obseen is, kommersiële of persoonlike bemarking insluit, godslasterlik, onwaar, onakkuraat of skadelik is nie, en Rapport behou die reg om sulke inhoud te verwyder in terme van klousule 11 hierbo.
     12.3    Rapport filter of oefen nie redaksionele beheer uit oor gebruikers se bydraes nie en sal nie aanspreeklik gehou word, op enige moontlike manier, vir gebruikers se bydraes nie.
     12.4    Die gebruiker vrywaar en hou Rapport nie aanspreeklik ten opsigte van enige aanspreeklikheid, eis, skade of verlies wat 'n gevolg mag wees van die gebruiker se bydrae(s) op die Rapport webtuiste.
 
 
13    ONDERSKEPPING VAN KOMMUNIKASIE
     13.1    Onderhewig aan die voorsienings van die Regulasie van Onderskepping van Kommunikasie (RIK) Wet 70 van 2002, stem die gebruiker in tot Rapport se reg om alle kommunikasies wat deur die gebruiker na die Rapport webtuiste, sy personeel of sy werknemers gestuur of bygedra is, te onderskep, stop, filter, lees, uitvee, bloot te lê en te gebruik. Die RIK Wet kan afgelaai word by:
http://www.polity.org.za/pdf/RegOfInterOfCommAct70.pdf

     13.2    Onderhewig aan die voorsienings van die EKT Wet, stem die gebruiker in en erken dat die toestemming wat die gebruiker in klousule 31.1 voorsien, voldoen aan die "geskrewe" vereiste.
 
 
14.    ALGEHELE OOREENKOMS EN SKEIBAARHEID
     14.1    Hierdie Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik is die ooreenkoms tussen Rapport en die gebruiker in geheel, en dit sal voorkeur geniet bó enige afstanddoening en/of wetlike kennisgewings wat aan enige kommuniksie of bydraes geheg is wat deur Rapport van die gebruiker af ontvang word.
     14.2    Sou Rapport versuim om enige reg of voorsiening uit te oefen of af te dwing, sal dit onder geen omstandighede dien as ‘n kwytskelding van só ‘n reg of voorsiening nie.
     14.3    Indien enige bepaling of voorwaarde soos hierin uiteengesit as onafdwingbaar of ongeldig bevind word, sal daardie bepaling(s) of voorwaarde(s) skeibaar wees van die res van hierdie bepalings en voorwaardes. The bepalings en voorwaardes wat oorbly bly steeds afdwingbaar en toepaslik.
 
 
15.    OOREENKOMS IN TERME VAN AFDELING 21 VAN DIE EKT WET
     Die gebruiker en Rapport stem saam dat:
     15.1    Die gebruiker verbonde sal wees aan hierdie bepalings en voorwaardes, en hierdie ooreenkoms gesluit word in Kaapstad op die tydstip wanneer die gebruiker vir die eerste keer die Rapport webtuiste oopmaak of onmiddellik nadat die gebruiker toestemming gegee het soos vereis tydens die “Teken my in” proses;
     15.2    Databoodskappe (soos gedefiniëer in die EKT Wet) vanaf die gebruiker geadresseer aan Rapport sal slegs as ontvang deur Rapport beskou word as Rapport daarop reageer;
     15.3    Databoodskappe (soos gedefiniëer in die EKT Wet) geaddresseer aan die gebruiker vanaf Rapport sal as ontvang deur die gebruiker beskou word, soos uiteengesit in afdeling 23(b) van die EKT Wet;
     15.4    Databoodskappe (soos gedefiniëer in die EKT Wet) vanaf die gebruiker geaddresseer aan Rapport sal beskou word as geskep en gestuur deur die gebruiker van binne die geografiese grense van Suid-Afrika af;
     15.5    Elektroniese handtekeninge, enkripsie en/of verifikasie word nie vereis vir geldige elektroniese kommunikasie tussen die gebruiker en Rapport nie; en
     15.6    Die gebruiker stem in en waarborg dat die databoodskappe wat na Nuus 24 gestuur word vanaf ‘n rekenaar, IP adres of mobiele toestel, wat deur die gebruiker gebruik of besit word, persoonlik gestuur en/of goedgekeur is deur die gebruiker.
 
 
16.    TOEPASLIKE EN HEERSENDE WETTE
     Die Rapport webtuiste word bedien, beheer en bedryf vanuit die Republiek van Suid-Afrika en as sulks is onderhewig aan Suid-Afrikaanse wetgewing, toegepas deur die Suid-Afrikaanse howe, en bepaal die gebruik of probleme met die gebruik van die Rapport webtuiste, sy inhoud, dienste en hierdie bepalings en voorwaardes.
 
 
17.    REGSKOSTES
     Rapport sal nie aanspreeklik gehou word vir kostes deur die gebruiker aangegaan om professionele raad te ontvang in verband met hierdie bepalings en voorwaardes nie.
 
© 24.com. Hierdie bepalings en voorwaardes mag nie gebruik of herproduseer word sonder die voorafgaande toestemming van Media24 Bpk

binne rapport

Weer
Ksd: 15-19°C Afternoon clouds. Mild. Pta: 11-31°C Sunny. Pleasantly warm.
Jhb: 12-26°C Morning clouds. Pleasantly warm. Bfn: 14-30°C High level clouds. Pleasantly warm.
Dbn: 17-27°C High level clouds. Warm. PE: 16-23°C a few showers. Morning clouds. Mild.
7-dag-voorspelling...

Betrekkinge - Vind jou droomwerk

Eiendomme - Vind 'n nuwe huis

Reis - Besoek, Bespreek, Laat Waai!

Magical Massinga

Spend 5 nights at the gorgeous Massinga Beach Lodge in Mozambique and only pay for 4 from R13 220 per person sharing. Includes return flights, accommodation, transfers and romantic turndown.Book now!

Kalahari.com - doen vandag jou inkopies aanlyn

Kamptoerusting!

Ons het al die kamptoerusting wat jy nodig het teen pryse wat jou kop sal wegblaas. Gaan loer nou daarna!

Wees voorbereid vir Nasionale Braaidag!

Dit is nooit te vroeg om te begin voorberei vir Braaidag nie. Tref voorbereidings met al ons ongelooflike braai-gereedskap. Koop nou!

Koop 3 boeke & betaal vir 2

Die goedkoopste van die 3 boeke sal gratis wees. Aanbod geldig solank voorraad beskikbaar is. Bepalings en voorwaardes geld. Koop nou!

Winskopie van die week!

Hisense se 40” ten volle HD LED-televisie nou R3999. Aanbod geldig solank voorraad beskikbaar is. Koop nou!

Kry tot 25% afslag op die 25 gewildste media-produkte!

Bespaar tot 25% op die jongste topverkopers van boeke, flieks, speletjies en musiek. Aanbod geldig solank voorraad beskikbaar is. Koop nou!

Winskopie van die week!

Hisense se 40” ten volle HD LED-televisie nou R3999. Aanbod geldig solank voorraad beskikbaar is. Koop nou!

Besoek www.kalahari.com vir miljoene boeke, musiek, DVD's, games & meer!